Reference

1. Izgradnja kamnoseške delavnice v Murski Soboti
2. Adaptacija objekta krona Lendava
3. Izgradnja hlevov za konje Petanjci
4. Sanacija strehe cerkve in zvonika v Beltincih
5. Rekonstrukcija kulturne dvorane v Beltincih
6. Adaptacija OŠ Bogojina
7. Adaptacija OŠ Fokovci
8. Sanacija fasade in restavratorska dela na cerkvi v Bogojini
9. Zamenjava oken v okviru protihrupne zaščite v naseljih od Lendave do Maribora (investitor Ministrstvo za promet)
10. Adaptacija stare šole Martjanci
11. Gradnja gasilskih garaž Martjanci
12. Obnova in menjava oken na sodišču Murska Sobota
13. Adaptacija pljučnega oddelka Bolnišnice Rakičan
14. Adaptacija OŠ Črenšovci
15. Dozidava in adaptacija vrtca v Martjancih
16. Adaptacija in prekritje DOŠ Prosenjakovci
17. Oaza zdravja – kolesarska steza (Tešanovci – Bogojina – Filovci)
18. Izgradnja, adaptacija, dozidava stanovanjskih in gospodarskih objektov
19. Adaptacija mrliške vežice v Murskih Črncih
20. Adaptacija župnišča v Lendavi
21. Mrliška vežica Pordašinci – novogradnja
22. OŠ Fokovci – gradnja dodatnih prostorov in prekritje telovadnice
23. Menjava oken na občinski stavbi v Gornji Radgoni v okviru spomeniškega varstva
24. Izgradnja laboratorija Kema Puconci
25. Gradnja lovskega doma Moravske Toplice
26. Izvedba protihrupne zaščite v naseljih od Rošnje do Starš
27. Izvedba protihrupne zaščite Borova vas v Mariboru
28. Adaptacija Pűtarovega mlina v Dolnjih Slavečih v okviru spomeniškega varstva
29. Celostna obnova kulturnega doma v Dobrovniku
30. Splošna bolnišnica Murska Sobota – interni oddelek (adaptacija)
31. Hlev za konje – Občina Črenšovci (Romsko naselje) – novogradnja
32. Prenova objekta Dom starejših Rakičan – zamenjava oken
33. Prekritje vrtca v Fokovcih ( občina Moravske toplice )
34. Prenova večnamenske dvorane Ivanci
35. Energetska sanacija OŠ Miško Kranjec Velika Polana
36. Energetska sanacija OŠ Cvetka Golarja Ljutomer
37. Rekonstrukcija zunanjega ovoja OŠ Stanka Vraza Ormož
38. Energetska sanacija Vzgojno izobraževalnih zavodov občine Puconci – I. faza
39. Obnova POŠ Petišovci
40. Menjava oken na sodišču Murska Sobota
41. Energetska sanacija OŠ Beltinci, POŠ Melinci in vrtca Beltinci – enota Lipovci
42. Energetska sanacija OŠ Tišina
43. Energetska sanacija Vzgojno izobraževalnih zavodov občine Puconci II. faza – Vrtec Puconci
44. Energetska sanacija POŠ Mačkovci
45. Center za BIO doživetje – učni in logistični center BIO prehrane in izdelkov v Renkovcih
46. Novogradnja proizvodne hale NOV DOM A.V. Odranci
47. Energetska sanacija OŠ Razkrižje
48. Energetska sanacija ZD Razkrižje
49. Zamenjava stavbnega pohištva na objektih PeF/FF/FNM Univerze v Mariboru
50. Sanacija oken in polken na velenjskem gradu
51. Obnova prezračevanja v kuhinji OŠ Beltinci
52. SKZ Ljutomer Križevci – preureditev dela skladišča v trgovino v Radoslavcih

Naša opravljena dela si lahko ogledate v galeriji.